Dịch test tài liệu

Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự, việc điền đầy đủ thông tin cần thiết vào tờ khai là bước quan trọng làm căn cứ để hợp pháp hóa lãnh sự. Những thông tin đó cần rõ ràng, chính xác theo quy định, tránh trường hợp phải sửa đi sửa lại tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự, kéo dài thời gian làm việc của cả quý khách hàng và cơ quan có thẩm quyền.

Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định

Đối với việc hợp thức hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam, hồ sơ gồm:

 1. 01 Chứng nhận tờ khai hợp thức hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK. Tờ khai này, có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn.
 2. Bản chính giấy tờ tùy thân (có thể là chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.
 3. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp thức hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận).
 4. 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự.
 5. 01 bản dịch tài liệu, giấy tờ đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt (nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng này). Bản dịch không phải chứng thực. Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
 6. 01 bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu.
 7. 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

* Quý khách chú ý: Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Hướng dẫn thủ tục làm tờ khai hợp thức hóa lãnh sự
                                           Hướng dẫn thủ tục làm tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự

Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

 1. 01 Tờ khai chứng nhận/hợp thức hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).
 2. Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.
 3. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
 4. 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
 5. 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

* Quý khách chú ý: Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Lưu ý khi điền vào tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự?

+ Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Sau khi điền đủ và chi tiết các thông tin, bấm nút “Hoàn thành” để hệ thống tự động sinh ra tờ khai điện tử

+ Tải tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự điện tử về máy tính của mình.

Hệ thống cho phép, Quý khách có thể lấy tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự đã đăng ký. Quý khách nên ghi lại thông tin “Mã tờ khai” và “Mã xác thực” để sử dụng cho các lần tiếp theo hoặc nhập email để hệ thống tự động gửi thông tin vào hòm mail của quý khách.

Kiểm tra lại và tờ khai in trên khổ giấy A4 (để đọc được tờ khai điện tử (dưới dạng file .pdf) vừa tải về, Quý khách có thể cần phần mềm AcrobatReader hoặc các phần mềm tương đương).

Ký vào tờ khai điện tử đã in (01 bản) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định như phần trên.

Để hoàn tất thủ tục, đề nghị mang Tờ khai điện tử này cùng các giấy tờ, hồ sơ quy định đến làm việc với bộ phận dịch vụ của dịch thuật PERSOTRANS, để chúng tôi tiến hành thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự.

Quý khách có nhu cầu cần hợp pháp hóa lãnh sự tại Hà Nội, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được phản hồi sớm nhất:

công ty dịch thuật
Thông tin liên hệ công ty dịch thuật Persotrans

Nguồn: http://dichthuatpersotrans.com

 

Đăng ký ngay

  Nhằm mục đích chăm sóc và giúp đỡ khách hàng được trọn vẹn, Quý khách vui lòng điền
  đầy đủ thông tin theo form bên dưới khi đăng ký dịch vụ dịch thuật trực tuyến.